בנייה רוויה בערים, טוב או לא טוב?

מחזור משכנתא

כוחות השימור וכוחות ההריסה והבנייה המחודשת פועלים לעיתים אלה מול אלה בעיר בה ההתחדשות העירונית היא נר לרגליה של הוועדה המקומית. ההתחדשות העירונית מטרתה להביא את שטחי הערים למיצוי מקסימלי. הרעיון לבנות לגובה ולספק עקב כך את פתרון הדיור עבור ציבור אוכלוסייה, גדול מעניק את האפשרות לעשות שימוש יעיל בשטח לשטחים ירוקים שמהווים חלק אינטגראלי הכרחי בכל עיר.

עשייה פרודוקטיבית בתחום הבנייה

תכנית פינוי בינוי היא אחת הדרכים המשמעותיות עבור שינוי פני העיר, ועל פי העיריות, אף שדרוגו. במקרה של תכנית זו, הרי מדובר על שינוי פני העיר תוך כדי מתן הזדמנות לתושבים מיעוטי יכולת מבחינה כלכלית לקפוץ מדרגה אחת קדימה. כעת ניתנת להם ההזדמנות לעבור, על ידי תהליך הפינוי בינוי, ממבנה ישן ודירה קטנה, בעלת ערך כלכלי נמוך, אל מבנה איכותי וחדש, בעל דירה רחבה יותר. עקב כך הנכס שיהיה בידיהם ערכו גבוה יותר.

בעיתיות מסתמנת

איכות החיים של אותם אלה שלקחו חלק בתכנית פינוי בינוי עולה, אך יש הטוענים כי בניית מבנים גבוהים באזורים שמלכתחילה היו בו בתים נמוכי קומה היא עניין לוקה בחסר. זאת מכיוון שלא נלקחים בחשבון בנייני מגורים אחרים סביב. התושבים סביב לפרויקטים כגון אלה, מצרים על השינוי בתפאורה לנגד עיניהם. חלק מאיכות החיים הוא הנוף שקיים סביב, למרות שניתנת תשומת לב לשטחים ירוקים, עדיין אותם מבני מגורים גבוהים, חוסמים את הנוף למי שהתגורר שם קודם. זאת יכולה להיות בעיה.

חשוב לציין כי כאשר נבנים בנייני מגורים בעלי מספר דירות גדול, מעבר לכך שיתכן מצב של צפיפות (למרות הרצון הטוב להביא לידי שדרוג חייהם של אלה שבעבר התגוררו בדירות קטנות וצפופות), הרי יש לקחת בחשבון את כל המערך התומך סביב אותה אוכלוסייה שהצטרפה לאזור. חלק מאותו תכנון לוקח בחשבון גם את הספקת מקומות חנייה. השאלה היא האם נעשתה חשיבה לגבי תוואי הכבישים הקיים באזור, הרי מספר המכוניות יוכפל או אפילו יותר מכך.

בנוסף לזאת, מערכת החינוך חייבת לספק את הפתרונות עבור ציבור הילדים הרחב שהתווסף, האם נעשתה חשיבה על כך? הוועדה המקומית היא זו אשר אחראית על אישור בניית מבני מגורים באמצעות תכנית פינוי בינוי. הוועדה המחוזית לא תמיד רואה עין בעין את ההחלטות שהיא לוקחת בחיוב. דבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון הוא הצורך שעולה באשר למבנים היסטוריים שונים, הווה אומר, שימור מבנים. גם במקרה זה, האם לא מדובר בשני כוחות (שימור לעומת הריסה ובנייה מחודשת) שעומדים זה מול זה לא פעם בהוויה של המרקם העירוני?

מומלץ בחום לבצע בדיקת כדאית למחזור משכנתא אחת ל5 שנים