פתרון לקבלת משכנתא למסורבים

פתרון לקבלת משכנתא למסורבים

הבנקים המסחריים בישראל בוחנים בכל עסקה את הגורמים העלולים לסכן אותם ואת איתנותם הפיננסית ולכן הם אינם מאשרים משכנתא לצורך רכישת דירה ללקוחות מסוימים עקב בעיות כספיות שקיימות כעת או היו קיימות בעבר כמו חשבונות מוגבלים, אנשים שנפתחו נגדם תיקים בהוצאה לפועל עקב חובות, אנשים שהגיעו לפשיטת רגל ועוד.

משכנתאות למסורבים

בישראל פועלות חברות חוץ בנקאיות רבות ברישיון משרד האוצר ובפיקוחו. החברות הללו מעניקות משכנתאות לכל לקוח כולל מתן משכנתא למסורבים. פתרון זה מאפשר גם ללקוחות הללו לרכוש דירה וזה למעשה קרש ההצלה היחיד המאפשר להם להגיע לבעלות על דירה.

התנאים הייחודים של משכנתא למסורבי משכנתאות

לאור הסיכון הכלכלי הכרוך בעובדה של מתן משכנתא ללקוחות בעייתיים, דואגת החברה החוץ בנקאית ליצור מעטפת של הגנות כדי למנוע מצב שבו הלקוח לא יחזיר בסופו של דבר את סכום ההלוואה.

כל סיכון מסוג זה כלול למוטט חברה זו הנשענת על החזריהם הכספיים של לקוחות מסוג זה שזקוקים למשכנתא למסורבים וגם של לקוחות נורמטיביים.

תנאי ההחזר של משכנתא למסורבים הם קשים ומכבידים יותר על הלווה אך מכיוון שזו האפשרות היחידה שלו, במקרים רבים ומחוסר ברירה, הוא מסכים לדרישות הללו.

ייעוץ משכנתאות

כל נושא משכנתא למסורבים הוא סוג של משכנתא ייחודי שיש לבדוק אותו מכל היבטיו. כל הלוואה בסכומים גבוהים הכוללת גם עמלות גבוהות וריביות מעל המקובל עלולה ליצור קושי בהחזר ההלוואה. כדי למנוע תרחישים בעייתיים רצוי לבדוק זאת עם יועץ משכנתאות מנוסה שיבחן היטב את ההצעה יבצע את החישובים הנדרשים ויעדכן את לקוחותיו בכל המידע.

בתום הבדיקה, הם יקבלו הסבר על סכום ההלוואה שייקחו מול סכום ההלוואה שיחזירו הכולל את העמלות והריביות לאורך כל שנות החזר המשכנתא. כיוון שמדובר בתנאים דרקוניים יחסית לאור הסיכונים, ההפרש בין גובה ההלוואה לבין גובה ההחזר יכול להיות תהומי.

יועץ המשכנתאות עם הלקוח יבצעו תחשיב מדויק הכולל את צפי ההכנסות וההוצאות המשפחתיות בשנים הבאות כדי לראות אם ההחזר הוא ריאלי או שקיימים סיכויים גבוהים שלא ניתן יהיה להחזיר את מלא ההלוואה בתנאים שהוצעו כמשכנתא למסורבים.

בנקודה זו יחליטו הלקוחות אם כדאי להם לקחת את הסיכון שבשלב כלשהו עקב אי עמידה בתנאי ההחזר, הגורם החוץ בנקאי יחליט את הדירה, או הם מאמינים שיצליחו לעמוד בכל ההחזרים הנדרשים.